v1

Versjon 1

Relasjonsnøkler som beskriver ressursene:

Relasjon Beskrivelse
http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api Gir en oversikt over tilgjengelige ressurser på rot-nivå, med tilhørende URI.
Ressursene vil være byggesak, vedtak, prosess, milepel og aktivitet
http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/byggesak Gir en oversikt over byggesak eller byggesaker. Det kan søkes etter byggesaker eller en kan navigere til konkrete byggesaker med _links og href
http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/vedtak Gir en oversikt over vedtak
http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/prosess Gir en oversikt over prosess eller prosesser
http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/milepel Gir en oversikt over milepel eller milepeler
http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/aktivitet Gir en oversikt over aktivitet eller aktiviteter
http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/mangel Gir en oversikt over mangel eller mangler
self Gir beskrivelse av en enkelt ressurs

Informasjonsmodellen for eByggesak og disse objekter