api

Gir en oversikt over tilgjengelige ressurser på rot-nivå, med tilhørende URI.
Ressursene vil være byggesak, vedtak, prosess, milepel, mangel og aktivitet

Request

GET http://ebyggesak.kxml.no/api

Response

{
"_links": [
{
"href": "http://ebyggesak.kxml.no/api/byggesaker{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/byggesak",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://ebyggesak.kxml.no/api/vedtak{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/vedtak",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://ebyggesak.kxml.no/api/prosesser{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/prosess",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://ebyggesak.kxml.no/api/aktiviteter{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/aktivitet",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://ebyggesak.kxml.no/api/milepeler{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/milepel",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
}
]
}