byggesak

Relasjonsnøkkel(_links og rel): http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/byggesak

Gir en oversikt over byggesak eller byggesaker. Det kan søkes etter byggesaker eller en kan navigere til konkrete byggesaker med _links og href.

Request

GET http://ebyggesak.kxml.no/api/byggesaker

Andre eksempler:

GET http://ebyggesak.kxml.no/api/byggesaker?filter=systemId EQ ‘469de916-3a6f-4de2-8141-eb3d065cfdba’
GET http://ebyggesak.kxml.no/api/byggesak/683f7a98-9298-4a09-9f87-c55931a034a7

Response

[
{
"systemId": "683f7a98-9298-4a09-9f87-c55931a034a7",
"saksnummer": {
"saksaar": "2014",
"sakssekvensnummer": "12345"
},
"referanseAndreSaker": [
{
"saksaar": "2014",
"sakssekvensnummer": "123"
}
],
"tittel": "Enebolig testgate 26",
"adresse": "testgate 26",
"bygningsnummer": "123456789",
"_links": [
{
"href": "http://ebyggesak.kxml.no/api/byggesak/683f7a98-9298-4a09-9f87-c55931a034a7",
"rel": "self",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://ebyggesak.kxml.no/api/byggesak/683f7a98-9298-4a09-9f87-c55931a034a7/prosesser{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/prosess",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
}
]
},
{
"systemId": "469de916-3a6f-4de2-8141-eb3d065cfdba",
"saksnummer": {
"saksaar": "2014",
"sakssekvensnummer": "123456"
},
"referanseAndreSaker": [
{
"saksaar": "2014",
"sakssekvensnummer": "1234"
}
],
"tittel": "Enebolig testgate 27",
"adresse": "testgate 27",
"bygningsnummer": "123456789",
"_links": [
{
"href": "http://ebyggesak.kxml.no/api/byggesak/469de916-3a6f-4de2-8141-eb3d065cfdba",
"rel": "self",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://ebyggesak.kxml.no/api/byggesak/469de916-3a6f-4de2-8141-eb3d065cfdba/prosesser{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/prosess",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
}
]
}
]