prosess

Relasjonsnøkkel(_links og rel): http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/prosess

Gir en oversikt over prosess eller prosesser. Det kan søkes etter prosesser, finne prosesser for en byggesak eller en kan navigere til konkrete prosesser med _links og href.

Request

GET http://ebyggesak.kxml.no/api/byggesak/ab24aa9c-5826-40c4-b2f5-f26bf35a9ef0/prosesser

Andre eksempler:

GET ….

Response

[
{
"systemId": "55474a37-8d5f-47ee-a38b-3efc48ed60f5",
"kategori": {
"kode": "ET",
"beskrivelse": "Behandle ett trinnssøknad"
},
"antallUkerFrist": "3",
"medDispensasjonSpecified": false,
"medReguleringsendringSpecified": false,
"prosesskoe": "kø enkel",
"prosessteam": "Team 2",
"prosessansvarlig": "Saksbehandler 2",
"_links": [
{
"href": "http://ebyggesak.kxml.no/api/prosess/55474a37-8d5f-47ee-a38b-3efc48ed60f5",
"rel": "self",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://ebyggesak.kxml.no/api/byggesak/55474a37-8d5f-47ee-a38b-3efc48ed60f5",
"rel": "http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/byggesak",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://ebyggesak.kxml.no/api/prosess/55474a37-8d5f-47ee-a38b-3efc48ed60f5/milepeler{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/milepel",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://ebyggesak.kxml.no/api/prosess/55474a37-8d5f-47ee-a38b-3efc48ed60f5/vedtak{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/vedtak",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://ebyggesak.kxml.no/api/prosess/55474a37-8d5f-47ee-a38b-3efc48ed60f5/mangler{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/mangel",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
}
]
},
{
"systemId": "1783944f-3b73-47e2-a8c0-65f026c5d738",
"kategori": {
"kode": "FA",
"beskrivelse": "Behandle ferdigattest"
},
"antallUkerFrist": "3",
"medDispensasjonSpecified": false,
"medReguleringsendringSpecified": false,
"prosesskoe": "kø enkel",
"prosessteam": "Team 2",
"prosessansvarlig": "Saksbehandler 2",
"_links": [
{
"href": "http://ebyggesak.kxml.no/api/prosess/1783944f-3b73-47e2-a8c0-65f026c5d738",
"rel": "self",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://ebyggesak.kxml.no/api/byggesak/1783944f-3b73-47e2-a8c0-65f026c5d738",
"rel": "http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/byggesak",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://ebyggesak.kxml.no/api/prosess/1783944f-3b73-47e2-a8c0-65f026c5d738/milepeler{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/milepel",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://ebyggesak.kxml.no/api/prosess/1783944f-3b73-47e2-a8c0-65f026c5d738/vedtak{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/vedtak",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://ebyggesak.kxml.no/api/prosess/1783944f-3b73-47e2-a8c0-65f026c5d738/mangler{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "http://rel.kxml.no/ebyggesak/v1/api/mangel",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
}
]
}
]