Innsending av nabovarsel

Det er opprettet et innsendingstjeneste i Altinn for nabovarsel. Selv om nabovarselet ikke skal leveres kommunen før ved innsending av kommplett byggesøknad er det viktig at nabovarselet er riktig utfylt og har alle påkrevde vedlegg ved utsending til naboer.

Vær oppmerksom på riktig bruk av headere.

Obs!Obs! Alle URLer peker foreløpig på Altinns testmiljø TT02 siden tjenesten foreløpig ikke er publisert. Ta kontakt med Altinn for å få tilgang til testmiljøet.

Metadata

Metadata for innsendingstjenesten finnes på https://tt02.altinn.basefarm.net/api/metadata/formtask/4194/1

Request

GET https://tt02.altinn.basefarm.net/api/metadata/formtask/4194/1 HTTP/1.1
Accept: application/hal+json

Response

{
 "ServiceOwnerCode": "KS",
 "ServiceOwnerName": "Kommuner/fylkeskommuner",
 "ServiceName": "Nabovarsel",
 "ServiceCode": "4194",
 "ServiceEditionCode": 1,
 "ValidFrom": "2015-09-11T11:37:00",
 "ValidTo": "2045-09-01T14:56:00",
 "ServiceType": "FormTask",
 "RestEnabled": true,
 "AttachmentRules": [
  {
   "AttachmentRuleId": 658,
   "AllowedFileTypes": "*.*",
   "AttachmentTypeName": "NabovarselAnnet",
   "AttachmentTypeNameLanguage": "Other",
   "IsCheckSumAllowed": false,
   "IsXsdValidationRequired": false,
   "MaxAttachmentCount": 0,
   "MaxFileSize": 200,
   "MinAttachmentCount": 0
  },
  {
   "AttachmentRuleId": 659,
   "AllowedFileTypes": "*.*",
   "AttachmentTypeName": "NabovarselAvkjorselsplan",
   "AttachmentTypeNameLanguage": "Road entry plan",
   "IsCheckSumAllowed": false,
   "IsXsdValidationRequired": false,
   "MaxAttachmentCount": 1,
   "MaxFileSize": 200,
   "MinAttachmentCount": 1
  },
  {
   "AttachmentRuleId": 660,
   "AllowedFileTypes": "*.*",
   "AttachmentTypeName": "NabovarselBeskrivelse",
   "AttachmentTypeNameLanguage": "Description",
   "IsCheckSumAllowed": false,
   "IsXsdValidationRequired": false,
   "MaxAttachmentCount": 1,
   "MaxFileSize": 200,
   "MinAttachmentCount": 1
  }
 ],
 "FormsMetaData": [
  {
   "FormID": 154349,
   "FormName": "Nabovarsel",
   "DataFormatProviderType": "Altinn",
   "DataFormatID": "1",
   "DataFormatVersion": 1,
   "IsOnlyXsdValidation": true,
   "FormType": "MainForm",
   "_links": {
    "schema": {
     "href": "https://tt02.altinn.basefarm.net/api/metadata/formtask/4194/1/forms/1/1/xsd"
    }
   }
  }
 ],
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://tt02.altinn.basefarm.net/api/metadata/formtask/4194/1"
  }
 }
}

Responsen inneholder lenke til blant annet XML-skjemaet og hvilke vedlegg som kan sendes inn, og hvilke vedlegg som er påkrevd (MinAttachmentCount=1).

Innsending av nabovarsel

Nabovarselet sendes i json-format med escapet XML som en del av forespørselen.

XMLen lages i henhold til skjemaet som du finner lenke til i metadataene for innsendingstjenesten. Når XMLen sendes med JSON-requesten må den først escapes slik at alle " blir erstattet med \". Vedleggene må enkodes med Base64 og AttachmentType må settes til riktig navn i henhold til metadataene.

Eksempel på nabovarsel til innsendingstjenesten

POST https://tt02.altinn.basefarm.net/api/my/messages HTTP/1.1
Content-Type: application/hal+json
ApiKey: bruk-din-egen-nøkkel-fra-altinn

POST data:

{
  "Type": "FormTask",
  "ServiceCode": "4194",
  "ServiceEdition": 1,
  "_embedded": {
    "forms": [
      {
        "Type": "MainForm",
        "DataFormatId": "1",
        "DataFormatVersion": "1",
        "FormData": 
         "<Nabovarsel xmlns=\"http://skjema.kxml.no/dibk/nabovarsel\">....</Nabovarsel>"
      }
    ],
    "attachments": [
      {
        "FileName": "avkjoringsplan.pdf",
        "AttachmentType": "NabovarselAvkjorselsplan",
        "Data": "base64 encoded"
      },
      {
        "FileName": "beskrivelse.pdf",
        "AttachmentType": "NabovarselBeskrivelse",
        "Data": "base64 encoded"
      },
    ]
  }
}

Eksempel på innsending vha JavaScript og jQuery

<p><button id="post-xml" class="btn btn-default">Send inn nabovarsel</button></p>

<script>
var formData = {
  "Type": "FormTask",
  "ServiceCode": "4194",
  "ServiceEdition": 1,
  "_embedded": {
    "forms": [
      {
        "Type": "MainForm",
        "DataFormatId": "1",
        "DataFormatVersion": "1",
        "FormData": "<Nabovarsel xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\" dataFormatProvider=\"KXML\" dataFormatId=\"4782\" dataFormatVersion=\"33264\" xmlns=\"http://skjema.kxml.no/dibk/nabovarsel\"><eiendomByggested><eiendom><adresse><adresselinje1>Storgata 5</adresselinje1><adresselinje2 xsi:nil=\"true\" /><adresselinje3 xsi:nil=\"true\" /><postnr>3810</postnr><poststed>Gvarv</poststed><landkode xsi:nil=\"true\" /></adresse><eiendomsidentifikasjon><kommunenummer>0822</kommunenummer><gaardsnummer>110</gaardsnummer><bruksnummer>1</bruksnummer><festenummer xsi:nil=\"true\" /><seksjonsnummer xsi:nil=\"true\" /></eiendomsidentifikasjon></eiendom></eiendomByggested><tiltakstyper><tiltakstype><kode>23</kode><beskrivelse>Påbygg</beskrivelse></tiltakstype></tiltakstyper><dispensasjonstyper xsi:nil=\"true\" /><gjeldendePlan><plantype><kode>RP</kode><beskrivelse>Reguleringsplan</beskrivelse></plantype><navn>Plan 2010</navn></gjeldendePlan><beskrivelseAvTiltaket>Tilbygg til eksisterende hus. Utvide garasjen med bod.</beskrivelseAvTiltaket><tiltakshaver><partstype><kode>Privatperson</kode><beskrivelse>Privatperson</beskrivelse></partstype><organisasjonsnummer xsi:nil=\"true\" /><navn>Hans Hansen</navn><adresse><adresselinje1>Storgata 5</adresselinje1><adresselinje2 xsi:nil=\"true\" /><adresselinje3 xsi:nil=\"true\" /><postnr>3810</postnr><poststed>Gvarv</poststed><landkode xsi:nil=\"true\" /></adresse><www xsi:nil=\"true\" /><telefonnummer>12345678</telefonnummer><Soeknad_personlig_ansvarsrett>true</Soeknad_personlig_ansvarsrett></tiltakshaver><eiere><part><partstype><kode>Privatperson</kode><beskrivelse>Privatperson</beskrivelse></partstype><organisasjonsnummer xsi:nil=\"true\" /><navn>Hans Hansen</navn><adresse><adresselinje1>Storgata 5</adresselinje1><adresselinje2 xsi:nil=\"true\" /><adresselinje3 xsi:nil=\"true\" /><postnr>3810</postnr><poststed>Gvarv</poststed><landkode xsi:nil=\"true\" /></adresse><www xsi:nil=\"true\" /><telefonnummer>11223344</telefonnummer></part></eiere><vedlegg xsi:nil=\"true\" /><naboer><nabogjenboer><partstype><kode>Privatperson</kode><beskrivelse>Privatperson</beskrivelse></partstype><organisasjonsnummer xsi:nil=\"true\" /><navn>Ole Olsen</navn><adresse><adresselinje1>Storgata 3</adresselinje1><adresselinje2 xsi:nil=\"true\" /><adresselinje3 xsi:nil=\"true\" /><postnr>3810</postnr><poststed>Gvarv</poststed><landkode xsi:nil=\"true\" /></adresse><www xsi:nil=\"true\" /><telefonnummer>22334455</telefonnummer><gjelderNaboeiendom><adresse><adresselinje1>Storgata 3</adresselinje1><adresselinje2 xsi:nil=\"true\" /><adresselinje3 xsi:nil=\"true\" /><postnr>3810</postnr><poststed>Gvarv</poststed><landkode xsi:nil=\"true\" /></adresse><eiendomsidentifikasjon><kommunenummer>0822</kommunenummer><gaardsnummer>109</gaardsnummer><bruksnummer>1</bruksnummer><festenummer xsi:nil=\"true\" /><seksjonsnummer xsi:nil=\"true\" /></eiendomsidentifikasjon></gjelderNaboeiendom></nabogjenboer><nabogjenboer><partstype><kode>Privatperson</kode><beskrivelse>Privatperson</beskrivelse></partstype><organisasjonsnummer xsi:nil=\"true\" /><navn>Gunn Gundersen</navn><adresse><adresselinje1>Storgata 4</adresselinje1><adresselinje2 xsi:nil=\"true\" /><adresselinje3 xsi:nil=\"true\" /><postnr>3810</postnr><poststed>Gvarv</poststed><landkode xsi:nil=\"true\" /></adresse><www xsi:nil=\"true\" /><telefonnummer>33445566</telefonnummer><gjelderNaboeiendom><adresse><adresselinje1>Storgata 4</adresselinje1><adresselinje2 xsi:nil=\"true\" /><adresselinje3 xsi:nil=\"true\" /><postnr>3810</postnr><poststed>Gvarv</poststed><landkode xsi:nil=\"true\" /></adresse><eiendomsidentifikasjon><kommunenummer>0822</kommunenummer><gaardsnummer>108</gaardsnummer><bruksnummer>1</bruksnummer><festenummer xsi:nil=\"true\" /><seksjonsnummer xsi:nil=\"true\" /></eiendomsidentifikasjon></gjelderNaboeiendom></nabogjenboer></naboer></Nabovarsel>"
      }
    ],
    "attachments": [
      {
        "FileName": "avkjoringsplan.pdf",
        "AttachmentType": "NabovarselAvkjorselsplan",
        "Data": "base64 encoded pdf"
      },
      {
        "FileName": "beskrivelse.pdf",
        "AttachmentType": "NabovarselBeskrivelse",
        "Data": "base64 encoded pdf"
      },
    ]
  }
}


$('#post-xml').click(function(event) {
  console.log("Sender nabovarsel");
  event.preventDefault();

  $.ajax({
    url: "https://tt02.altinn.basefarm.net/api/my/messages",
    headers: {
      "ApiKey": "sett-inn-api-nøkkel-her",
      "Content-Type": "application/hal+json",
    },
    xhrFields: {
      withCredentials: true
    },
    type: "POST",
    data: JSON.stringify(formData),
    success: function(data, status, jqHxr) {
      console.log("Success");
      console.log(jqHxr.getResponseHeader('Location'));
    },
    error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown) {
      console.log(textStatus);
    }
  });
});
</script>