Mappe

Request – Finne mapper

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tjen="http://skjema.kxml.no/arkivverket/noark5/v4.0/tjenester" xmlns:ns="http://rep.geointegrasjon.no/Felles/Filter/xml.schema/2012.01.31">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <tjen:FinnMappe>
     <tjen:sok>
      <Soekskriterie>
<operator>EQ</operator>
<feltnavn>klasse.klassifikasjonssystem.kodeverdi</feltnavn>
<feltverdi>FE</feltverdi>
</Soekskriterie>
<Soekskriterie>
<operator>EQ</operator>
<feltnavn>klasse.klasseID</feltnavn>
<feltverdi>12*</feltverdi>
</Soekskriterie>
<Soekskriterie>
<operator>GE</operator>
<feltnavn>saksmappe.saksdato</feltnavn>
<feltverdi>2011-01-01</feltverdi>
</Soekskriterie>
     </tjen:sok>
   </tjen:FinnMappe>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Request – Ny mappe

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tjen="http://skjema.kxml.no/arkivverket/noark5/v4.0/tjenester" xmlns:ark="http://skjema.kxml.no/arkivverket/noark5/v4.0/arkivstruktur" xmlns:xlin="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:log="http://skjema.kxml.no/arkivverket/noark5/v4.0/loggingogsporing" xmlns:met="http://skjema.kxml.no/arkivverket/noark5/v4.0/metadatakatalog" xmlns:bev="http://skjema.kxml.no/arkivverket/noark5/v4.0/bevaringogkassasjon" xmlns:ns="http://rep.geointegrasjon.no/Felles/Geometri/xml.schema/2012.01.31" xmlns:ns1="http://rep.geointegrasjon.no/Felles/Kodeliste/xml.schema/2012.01.31" xmlns:ns2="http://rep.geointegrasjon.no/Plan/Felles/xml.schema/2012.01.31" xmlns:ns3="http://rep.geointegrasjon.no/Matrikkel/Felles/xml.schema/2012.01.31">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <tjen:NyMappe>
     <tjen:referanseArkivdel>?</tjen:referanseArkivdel>
     <tjen:referanseKlasse>?</tjen:referanseKlasse>
     <tjen:mappe>
      <ark:systemID>?</ark:systemID>
      <ark:oppdatertDato>?</ark:oppdatertDato>
      <ark:opprettetDato>?</ark:opprettetDato>
      <ark:opprettetAv>?</ark:opprettetAv>
      <ark:oppdatertAv>?</ark:oppdatertAv>
      <ark:referanseOppdatertAv>?</ark:referanseOppdatertAv>
      <ark:referanseOpprettetAv>?</ark:referanseOpprettetAv>
      <ark:mappeID>?</ark:mappeID>
      <ark:mappetype>
        <met:kode>?</met:kode>
      </ark:mappetype>
      <ark:tittel>?</ark:tittel>
      <ark:offentligTittel>?</ark:offentligTittel>
      <ark:beskrivelse>?</ark:beskrivelse>
      <ark:noekkelord>?</ark:noekkelord>
      <ark:dokumentmedium>?</ark:dokumentmedium>
      <ark:oppbevaringssted>?</ark:oppbevaringssted>
      <ark:avsluttetDato>?</ark:avsluttetDato>
      <ark:avsluttetAv>?</ark:avsluttetAv>
      <ark:kassasjon>
        <bev:kassasjonsvedtak>
         <met:kode>?</met:kode>
 
        </bev:kassasjonsvedtak>
        <bev:kassasjonshjemmel>?</bev:kassasjonshjemmel>
        <bev:bevaringstid>?</bev:bevaringstid>
        <bev:kassasjonsdato>?</bev:kassasjonsdato>
      </ark:kassasjon>
      <ark:skjerming>
        <bev:tilgangsrestriksjon>
         <met:kode>?</met:kode>

        </bev:tilgangsrestriksjon>
        <bev:skjermingshjemmel>?</bev:skjermingshjemmel>
        <bev:skjermingMetadata>?</bev:skjermingMetadata>
        <bev:skjermingDokument>
         <met:kode>?</met:kode>
        </bev:skjermingDokument>
        <bev:skjermingsvarighet>?</bev:skjermingsvarighet>
        <bev:skjermingOpphoererDato>?</bev:skjermingOpphoererDato>
      </ark:skjerming>
      <ark:gradering>
        <bev:graderingskode>
         <met:kode>?</met:kode>
        </bev:graderingskode>
        <bev:graderingsdato>?</bev:graderingsdato>
        <bev:gradertAv>?</bev:gradertAv>
        <bev:nedgraderingsdato>?</bev:nedgraderingsdato>
        <bev:nedgradertAv>?</bev:nedgradertAv>
      </ark:gradering>
      <ark:referanseArkivdel>?</ark:referanseArkivdel>
      <ark:referanseForelderMappe>?</ark:referanseForelderMappe>
      <ark:virksomhetsspesifikkeMetadata>?</ark:virksomhetsspesifikkeMetadata>
      <ark:merknad >
        <ark:merknad>
         <ark:merknadstekst>?</ark:merknadstekst>
         <ark:merknadstype>
           <met:kode>?</met:kode>
         </ark:merknadstype>
         <ark:merknadsdato>?</ark:merknadsdato>
        </ark:merknad>
      </ark:merknad>
      
      <ark:plan>
        <ns2:nummer/>
        <ns2:planidentifikasjon>?</ns2:planidentifikasjon>
      </ark:plan>
      <ark:bygg>
        <ns3:liste>
         <ns3:bygningsNummer>?</ns3:bygningsNummer>
         <ns3:endringsloepenummer>?</ns3:endringsloepenummer>
        </ns3:liste>
      </ark:bygg>
      <ark:eiendommer>
        <ns3:liste>
         <ns3:kommunenummer>?</ns3:kommunenummer>
         <ns3:gaardsnummer>?</ns3:gaardsnummer>
         <ns3:bruksnummer>?</ns3:bruksnummer>
         <ns3:festenummer>?</ns3:festenummer>
         <ns3:seksjonsnummer>?</ns3:seksjonsnummer>
        </ns3:liste>
      </ark:eiendommer>
     </tjen:mappe>
   </tjen:NyMappe>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Oppdater mappe

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tjen="http://skjema.kxml.no/arkivverket/noark5/v4.0/tjenester" xmlns:ark="http://skjema.kxml.no/arkivverket/noark5/v4.0/arkivstruktur" xmlns:xlin="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:log="http://skjema.kxml.no/arkivverket/noark5/v4.0/loggingogsporing" xmlns:met="http://skjema.kxml.no/arkivverket/noark5/v4.0/metadatakatalog" xmlns:bev="http://skjema.kxml.no/arkivverket/noark5/v4.0/bevaringogkassasjon" xmlns:ns="http://rep.geointegrasjon.no/Felles/Geometri/xml.schema/2012.01.31" xmlns:ns1="http://rep.geointegrasjon.no/Felles/Kodeliste/xml.schema/2012.01.31" xmlns:ns2="http://rep.geointegrasjon.no/Plan/Felles/xml.schema/2012.01.31" xmlns:ns3="http://rep.geointegrasjon.no/Matrikkel/Felles/xml.schema/2012.01.31">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <tjen:OppdaterMappe>
    <tjen:mappe>
      <ark:systemID>?</ark:systemID>
      <ark:oppdatertDato>?</ark:oppdatertDato>
      <ark:opprettetDato>?</ark:opprettetDato>
      <ark:opprettetAv>?</ark:opprettetAv>
      <ark:oppdatertAv>?</ark:oppdatertAv>
      <ark:referanseOppdatertAv>?</ark:referanseOppdatertAv>
      <ark:referanseOpprettetAv>?</ark:referanseOpprettetAv>
      <ark:mappeID>?</ark:mappeID>
      <ark:mappetype>
        <met:kode>?</met:kode>
      </ark:mappetype>
      <ark:tittel>?</ark:tittel>
      <ark:offentligTittel>?</ark:offentligTittel>
      <ark:beskrivelse>?</ark:beskrivelse>
      <ark:noekkelord>?</ark:noekkelord>
      <ark:dokumentmedium>?</ark:dokumentmedium>
      <ark:oppbevaringssted>?</ark:oppbevaringssted>
      <ark:avsluttetDato>?</ark:avsluttetDato>
      <ark:avsluttetAv>?</ark:avsluttetAv>
      <ark:kassasjon>
        <bev:kassasjonsvedtak>
         <met:kode>?</met:kode>
        </bev:kassasjonsvedtak>
        <bev:kassasjonshjemmel>?</bev:kassasjonshjemmel>
        <bev:bevaringstid>?</bev:bevaringstid>
        <bev:kassasjonsdato>?</bev:kassasjonsdato>
      </ark:kassasjon>
      <ark:skjerming>
        <bev:tilgangsrestriksjon>
         <met:kode>?</met:kode>
        </bev:tilgangsrestriksjon>
        <bev:skjermingshjemmel>?</bev:skjermingshjemmel>
        <bev:skjermingMetadata>?</bev:skjermingMetadata>
        <bev:skjermingDokument>
         <met:kode>?</met:kode>
        </bev:skjermingDokument>
        <bev:skjermingsvarighet>?</bev:skjermingsvarighet>
        <bev:skjermingOpphoererDato>?</bev:skjermingOpphoererDato>
      </ark:skjerming>
      <ark:gradering>
        <bev:graderingskode>
         <met:kode>?</met:kode>
        </bev:graderingskode>
        <bev:graderingsdato>?</bev:graderingsdato>
        <bev:gradertAv>?</bev:gradertAv>
        <bev:nedgraderingsdato>?</bev:nedgraderingsdato>
        <bev:nedgradertAv>?</bev:nedgradertAv>
      </ark:gradering>
      <ark:referanseArkivdel>?</ark:referanseArkivdel>
      <ark:referanseForelderMappe>?</ark:referanseForelderMappe>
      <ark:virksomhetsspesifikkeMetadata>?</ark:virksomhetsspesifikkeMetadata>
     </tjen:mappe>

   </tjen:OppdaterMappe>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>