Konformitetsnivå

Kravene i Noark5 v3.1 og v4.0 er lagt inn i konformitetsnivå for å gjøre det enklere å dokumentere løsning og anskaffe med korrekte krav. En del av testene har referanse i parentes til krav i Noark5 v3.1.

Nivå 0 – Basistester
CORS Cross-origin resource sharing
krav om autentisering
formatstøtte – json
formatstøtte – xml
Nivå 1 – Arkivstruktur forenklet(5.1.3) obligatoriske krav
sjekk om støtter arkivstruktur
søk etter top 3 arkiv
søk etter top 5 arkiv
eksakt søk etter arkiv med tittel filter ‘arkiv 234’ (5.9.1)
fritekst søk etter arkiv med search ‘test’ (5.9.6)
søk etter arkivdel (5.1.4)
søk etter arkivskaper (5.1.4)
søk etter registrering (5.1.4)
søk etter registrering mellom datoer (5.9.4)
Søk etter registrering før dato (5.9.5)
Søk etter registrering etter dato (5.9.6)
Søk etter dokumentbeskrivelse (5.1.4)
Søk etter dokumentobjekt (5.1.4, 5.9.8, 5.9.9)
Fritekstsøk etter dokumentobjekt + filinnhold (5.9.10)
Søk etter registrering uten tilgang (5.9.11)
Søk etter registrering med skjermet innhold (5.9.12)
Søk etter registrering med store/små bokstaver (5.9.13)
Registrere registrering (5.1.4)
Registrere registrering på mappe, klasse og arkivdel (Krav 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4)
Oppdatere registrering (5.1.4)
Utvide registrering til basisregistrering (5.5.6)
Oppdatere basisregistrering (5.1.4, 5.7.4)
Oppdatere basisregistrering med merknad (5.7.18)
Registrere dokumentbeskrivelse (5.1.4, 5.6.2, 5.6.10)
Oppdatere dokumentbeskrivelse (5.1.4)
Registrere dokumentobjekt (5.1.4, 5.6.9, 5.6.11)
Oppdatere dokumentobjekt (5.1.4)
Opplasting av fil
Ikke sletting av dokument (5.6.12
Registrere kassasjon på arkivdel (5.10.1, 5.10.8, 5.10.9, 5.10.10, 5.10.16, 5.10.17)
Oppdatere kassasjon på arkivdel (5.10.1, 5.10.8, 5.10.9, 5.10.10, 5.10.16, 5.10.17)
Registrere kassasjon på klasse (5.10.2, 5.10.6, 5.10.7, 5.10.16, 5.10.17)
Oppdatere kassasjon på klasse (5.10.2, 5.10.6, 5.10.7, 5.10.16, 5.10.17)
Registrere kassasjon på mappe (5.10.3, 5.10.11, 5.10.12, 5.10.13, 5.10.15, 5.10.18)
Oppdatere kassasjon på mappe (5.10.3, 5.10.11, 5.10.12, 5.10.13, 5.10.18)
Registrere kassasjon på registrering (5.10.4, 5.10.11, 5.10.12, 5.10.13, 5.10.18)
Oppdatere kassasjon på registrering (5.10.4, 5.10.11, 5.10.12, 5.10.13, 5.10.18)
Registrere kassasjon på dokumentbeskrivelse (5.10.5, 5.10.7, 5.10.12, 5.10.13, 5.10.18)
Oppdatere kassasjon på dokumentbeskrivelse (5.10.5, 5.10.7, 5.10.12, 5.10.13, 5.10.18)

TBC

Nivå 2a – Sakarkiv uten valgfrie krav
sjekke om støtter sakarkiv
utvide mappe til saksmappe
registrere saksmappe (5.4.9)
oppdatere saksmappe (5.4.16, 5.4.17)
oppdatere saksmappe med sakspart (5.4.13, 5.4.18)
oppdatere saksmappe med sekundærklassifikasjon (5.4.15)
registrere inngående journalpost (5.5.8, 5.5.10, 5.5.11)
oppdatere journalpost med journalenhet og korrespondansepart (5.5.12, 5.5.14)
finne restanser for saksbehandler
avskrive med utgående journalpost (5.5.8, 5.5.10)
utvide basisregistrering til journalpost (5.5.7)

TBC

 

Nivå 2b – Møte og utvalgsbehandling uten valgfrie krav
sjekke om støtter møte og utvalgsbehandling
utvide mappe til møtemappe

TBC

Nivå 2c – Administrasjon uten valgfrie krav
sjekke om støtter administrasjon
registrere arkiv (5.2.9)
endre dato for arkiv
endre opprettetdato for arkiv (5.2.6, 5.2.7)
endre avsluttetdato for arkiv (5.2.8)
registrere arkivdel (5.2.20, 5.2.21, 5.2.23)
registrere arkivdel på avsluttet arkiv (5.2.4)
slette arkiv (5.2.5)
slette arkivdel (5.2.17)
avslutte arkivdel (5.2.22)
registrere klassifikasjonssystem (5.3.8, 5.3.9,5.3.10,5.3.11)
oppdatere klassifikasjonssystem ()
slette klassifikasjonssystem ()

TBC

Nivå 2.1c – Administrasjon med valgfrie krav
registrere underarkiv (5.2.10,5.2.11,5.2.12)

TBC

Nivå 2d – Periodisering
sjekke om støtter periodisering

TBC

Nivå 2e – Logging og sporing
sjekke om støtter logging og sporing
TBC
Nivå 2f – Rapporter
sjekke om støtter rapporter
oversikt over dokumenter til kassasjon (5.10.22)
oversikt over dokumenter til ny vurdering til kassasjon (5.10.23)
TBC

 

En del av kraven er lagt inn i en nivåtester på n5nivaatester.kxml.no hvor NOARK kjerner som ønsker å tilby REST api etter standarden kan teste dette. Kildekode for tester ligger på https://github.com/Arkitektum/N5-API-Test