v4

NOARK5 versjon 4.0 utkast

Sikkerhet og tilgangsstyring

Identifisert bruker/system  (Basic Autentication, Claims basert – SAML2.0)

Arkivdel – krav autentiseringsmetode (anonym, Basic, Claims)

Arv av tilgangsrettigheter fra arkivdel og nedover

ny,endre, lese, slette tilgang for arkivdel, klasse, mappe, registrering og dokumentbeskrivelse … (hva med de andre feks som dokumentobjekt?)

Automatisk tilgang til “mine” objekter