Administrasjon

En NOARK5 kjerne kan støtte administrasjon pakken. Under denne annonseres alle obligatoriske og evt. valgfrie krav i NOARK5 v4

Links

  • Ny arkiv –  (Valgfritt – hvis administrasjon støttes så er det obligatorisk) – tilgangsstyrt (vises bare om bruker har tilstrekkelig tilgang)
  • Ny Arkivskaper –  (Valgfritt – hvis administrasjon støttes så er det obligatorisk) – tilgangsstyrt (vises bare om bruker har tilstrekkelig tilgang)
  • Ny Arkivdel –  (Valgfritt – hvis administrasjon støttes så er det obligatorisk) – tilgangsstyrt (vises bare om bruker har tilstrekkelig tilgang)
  • Nytt Klassifikasjonssystem –  (Valgfritt – hvis administrasjon støttes så er det obligatorisk) – tilgangsstyrt (vises bare om bruker har tilstrekkelig tilgang)
  • Ny konvertering –  (Valgfritt – hvis administrasjon støttes så er det obligatorisk) – tilgangsstyrt (vises bare om bruker har tilstrekkelig tilgang)
  • ……