Arkivstruktur

En NOARK5 kjerne må minimum støtte arkivstruktur pakken. Under denne annonseres alle obligatoriske og evt. valgfrie krav i NOARK5 v4

Links

 • Arkiv – Filterstøtte minimum ($filter$top$skip) – (Obligatorisk)
 • Ny arkiv –  (Valgfritt – hvis administrasjon støttes så er det obligatorisk) – tilgangsstyrt (vises bare om bruker har tilstrekkelig tilgang)
 • Arkivskaper – Filterstøtte minimum ($filter$top$skip) – (Valgfritt)
 • Arkivdel – Filterstøtte minimum ($filter$top$skip) – (Obligatorisk)
 • Klassifikasjonssystem – Filterstøtte minimum ($filter$top$skip) – (Valgfritt)
 • Klasse – Filterstøtte minimum ($filter$top$skip) – (Valgfritt)
 • Mappe – Filterstøtte minimum ($filter$top$skip) – (Valgfritt)
 • Registrering – Filterstøtte minimum ($filter$top$skip) – (Obligatorisk)
 • Basisregistrering – Filterstøtte minimum ($filter$top$skip) – (Valgfritt)
 • Dokumentbeskrivelse – Filterstøtte minimum ($filter$top$skip) – (Obligatorisk)
 • Dokumentobjekt – Filterstøtte minimum ($filter$top$skip) – (Obligatorisk)

Eksempel respons:

{
"_links": [
{
"href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/arkiv{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/arkiv",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/nytt-arkiv",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/administrasjon/ny-arkiv",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/arkivskaper{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/arkivskaper",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/arkivdel{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/arkivdel",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/klassifikasjonssystem{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/klassifikasjonssystem",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/klasse{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/klasse",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/mappe{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/mappe",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/registrering{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/registrering",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/basisregistrering{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/basisregistrering",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/dokumentbeskrivelse{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/dokumentbeskrivelse",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/dokumentobjekt{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/dokumentobjekt",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
}
]
}