Arkiv

Viser liste med tilgjengelige arkiv

Links

 • Self  – (Obligatorisk)
 • Arkivskaper – Filterstøtte minimum ($filter$top$skip) – (Obligatorisk)
 • Ny arkivskaper –  (Valgfritt – hvis administrasjon støttes så er det obligatorisk) – tilgangsstyrt (vises bare om bruker har tilstrekkelig tilgang)
 • Arkivdel – Filterstøtte minimum ($filter$top$skip) – (Obligatorisk)
 • Ny arkivdel –  (Valgfritt – hvis administrasjon støttes så er det obligatorisk) – tilgangsstyrt (vises bare om bruker har tilstrekkelig tilgang)
 • Underarkiv –  (Valgfritt – gjøres under administrasjon)
 • Nytt arkiv (underarkiv) – (Valgfritt – gjøres under administrasjon) – tilgangsstyrt (vises bare om bruker har tilstrekkelig tilgang)

Request

GET http://localhost:49708/api/arkivstruktur/arkiv/
Accept: application/vnd.noark5-v4+json

Response

200 Content-Type: application/vnd.noark5-v4+json

{
  "tittel": "test arkiv 12345",
  "avsluttetDatoSpecified": false,
  "systemID": "12345",
  "oppdatertDatoSpecified": false,
  "opprettetDatoSpecified": false,
  "_links": [
   {
    "href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/Arkiv/12345",
    "rel": "self",
    "templatedSpecified": false
   },
   {
    "href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/Arkiv/12345/arkivdel{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
    "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivdel",
    "templated": true,
    "templatedSpecified": true
   },
   {
    "href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/Arkiv/12345/ny-arkivdel",
    "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/ny-arkivdel",
    "templatedSpecified": false
   },
   {
    "href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/Arkiv/12345/arkivskaper{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
    "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivskaper",
    "templated": true,
    "templatedSpecified": true
   },
   {
    "href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/Arkiv/12345/ny-arkivskaper",
    "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/ny-arkivskaper",
    "templatedSpecified": false
   }
  ]
 }