Avslutt mappe

http://rel.kommit.no/noark5/v4/avslutt-mappe

6.1.1 Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å avslutte en Mappe (dvs. at avsluttetDato settes).

Beskrivelse av objektet Mappe

Request

GET http://localhost:49708/api/Mappe/12345/avslutt-mappe

Accept: application/vnd.noark5-v4+json

Response

200 Content-Type: application/vnd.noark5-v4+json

{
  "mappeID": "1234/2014",
  "tittel": "testmappe",
  "offentligTittel": null,
  "beskrivelse": null,
  "noekkelord": null,
  "dokumentmedium": null,
  "oppbevaringssted": null,
  "opprettetDato": "2014-04-09T15:43:57.463686+02:00",
  "opprettetDatoSpecified": true,
  "opprettetAv": "tor",
  "avsluttetDato": "2014-04-09T15:43:57.4641871+02:00",
  "avsluttetDatoSpecified": true,
  "avsluttetAv": "tor",
  "kassasjon": null,
  "skjerming": null,
  "gradering": {
    "gradering": "jepp",
    "graderingsdato": "2014-04-09T15:43:57.463686+02:00",
    "gradertAv": null,
    "nedgraderingsdatoSpecified": false,
    "nedgradertAv": null
  },
  "virksomhetsspesifikkeMetadata": null,
  "systemID": "12345",
  "linker": [
    {
      "uri": "http://localhost:49708/api/Mappe/234",
      "rel": "self"
    },
    {
      "uri": "http://localhost:49708/api/Arkivdel/12345",
      "rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/referanseArkivdel"
    },
    {
      "uri": "http://localhost:49708/api/Mappe/234/registrering",
      "rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/registrering"
    },
    {
      "uri": "http://localhost:49708/api/Mappe/234/undermappe",
      "rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/undermappe"
    }
  ]
}

Responskoder

Følgende http-koder kan returneres:

 • 200 OK
 • 400 Bad Request – Kan bety:
  • En av de påkrevde headerne mangler.
  • xml-en du sendte inn, er ugyldig i henhold til xsd-en.
 • 403 Forbidden – Kan bety:
  • Du ber om en ressurs du ikke har tilgang til.
 • 500 Internal Server Error – Det er en feil på vår side.