Dokumentobjekt

http://rel.kommit.no/noark5/v4/dokumentobjekter

forespørsel om dokumentobjekter relatert til Registrering eller Dokumentbeskrivelse

Beskrivelse av objektet Dokumentobjekt

Request

GET http://localhost:49708/api/Registrering/12345/dokumentobjekter

Accept: application/vnd.noark5-v4+json

Response

200 Content-Type: application/vnd.noark5-v4+json

[
{
"mappeID": null,
"tittel": "testmappe",
"offentligTittel": null,
"beskrivelse": null,
"noekkelord": null,
"dokumentmedium": null,
"oppbevaringssted": null,
"opprettetDatoSpecified": false,
"opprettetAv": null,
"avsluttetDatoSpecified": false,
"avsluttetAv": null,
"kassasjon": null,
"skjerming": null,
"gradering": null,
"virksomhetsspesifikkeMetadata": null,
"systemID": "12345",
"linker": [
{
"href": "http://localhost:49708/api/Mappe/12345",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://localhost:49708/api/Arkivdel/35212",
"rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/referanseArkivdel"
},
{
"href": "http://localhost:49708/api/Mappe/12345/registrering",
"rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/registrering"
},
{
"href": "http://localhost:49708/api/Mappe/12345/undermappe",
"rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/undermappe"
}
]
},
{
"mappeID": null,
"tittel": "testmappe 2",
"offentligTittel": null,
"beskrivelse": null,
"noekkelord": null,
"dokumentmedium": null,
"oppbevaringssted": null,
"opprettetDato": "2014-04-09T13:36:56.032084+02:00",
"opprettetDatoSpecified": true,
"opprettetAv": null,
"avsluttetDatoSpecified": false,
"avsluttetAv": null,
"kassasjon": null,
"skjerming": null,
"gradering": null,
"virksomhetsspesifikkeMetadata": null,
"systemID": "234",
"linker": [
{
"href": "http://localhost:49708/api/Mappe/234",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://localhost:49708/api/Arkivdel/21233",
"rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/referanseArkivdel"
},
{
"href": "http://localhost:49708/api/Mappe/234/registrering",
"rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/registrering"
},
{
"href": "http://localhost:49708/api/Mappe/234/undermappe",
"rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/undermappe"
},
{
"href": "http://localhost:49708/api/Mappe/234/merknad",
"rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/merknad"
}
]
}
]

Responskoder

Følgende http-koder kan returneres:

  • 200 OK
  • 400 Bad Request – Kan bety:
    • En av de påkrevde headerne mangler.
    • xml-en du sendte inn, er ugyldig i henhold til xsd-en.
  • 403 Forbidden – Kan bety:
    • Du ber om en ressurs du ikke har tilgang til.
  • 500 Internal Server Error – Det er en feil på server.