Klasser

Request

GET http://localhost:49708/api/arkivstruktur/klasser/
Accept: application/vnd.noark5-v4+json

Response

200 Content-Type: application/vnd.noark5-v4+json

{
 "_links": [
  {
   "href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/arkiv{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
   "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/arkiv",
   "templated": true,
   "templatedSpecified": true
  },
  {
   "href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/nytt-arkiv",
   "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/administrasjon/ny-arkiv",
   "templatedSpecified": false
  },
  {
   "href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/arkivskaper{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
   "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/arkivskaper",
   "templated": true,
   "templatedSpecified": true
  },
  {
   "href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/arkivdel{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
   "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/arkivdel",
   "templated": true,
   "templatedSpecified": true
  },
  {
   "href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/klassifikasjonssystem{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
   "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/klassifikasjonssystem",
   "templated": true,
   "templatedSpecified": true
  },
  {
   "href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/klasse{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
   "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/klasse",
   "templated": true,
   "templatedSpecified": true
  },
  {
   "href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/mappe{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
   "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/mappe",
   "templated": true,
   "templatedSpecified": true
  },
  {
   "href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/registrering{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
   "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/registrering",
   "templated": true,
   "templatedSpecified": true
  },
  {
   "href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/basisregistrering{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
   "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/basisregistrering",
   "templated": true,
   "templatedSpecified": true
  },
  {
   "href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/dokumentbeskrivelse{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
   "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/dokumentbeskrivelse",
   "templated": true,
   "templatedSpecified": true
  },
  {
   "href": "http://localhost:49708/api/arkivstruktur/dokumentobjekt{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
   "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/dokumentobjekt",
   "templated": true,
   "templatedSpecified": true
  }
 ]
}