Mappe

 

https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/mappe

forespørsel om mapper relatert til et arkivenhet objekt (Arkivdel, Klasse)

Støtter følgende parametre:

 • $filter
 • $orderby
 • $top
 • $skip
 • $search

Beskrivelse av objektet Mappe

Request

GET http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Arkivdel/1235/mappe?$top=2&$filter=tittel eq ‘testmappe’

Accept: application/vnd.noark5-v4+json

Response

200 Content-Type: application/vnd.noark5-v4+json

{
"mappe": [
{
"mappeID": "1234/2014",
"tittel": "testmappe 12345",
"offentligTittel": "Regler for offentlig tittel ****",
"beskrivelse": null,
"noekkelord": null,
"dokumentmedium": null,
"oppbevaringssted": null,
"opprettetDato": "2014-04-15T11:26:39.6854105+02:00",
"opprettetDatoSpecified": true,
"opprettetAv": "tor",
"avsluttetDatoSpecified": false,
"avsluttetAv": null,
"kassasjon": null,
"skjerming": null,
"gradering": {
"gradering": "jepp",
"graderingsdato": "2014-04-15T11:26:39.6854105+02:00",
"gradertAv": null,
"nedgraderingsdatoSpecified": false,
"nedgradertAv": null
},
"virksomhetsspesifikkeMetadata": null,
"systemID": "12345",
"_links": [
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/12345",
"rel": "self",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/12345/avslutt-mappe",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/avslutt-mappe",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/sakarkiv/Saksmappe/12345/utvid-til-saksmappe",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/utvid-til-saksmappe",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/MoeteOgUtvalgsbehandling/12345/utvid-til-moetemappe",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/utvid-til-moetemappe",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/12345/registrering{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/registrering",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/12345/ny-registrering",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/ny-registrering",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/12345/ny-basisregistrering",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/ny-basisregistrering",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/12345/merknad{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/merknad",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/12345/ny-merknad",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/ny-merknad",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/12345/undermappe{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/undermappe",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/12345/ny-undermappe",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/ny-undermappe",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/12345/kryssreferanse{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/kryssreferanse",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/12345/ny-kryssreferanse",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/ny-kryssreferanse",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Klasse/23434",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/referanseKlasse",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Arkivdel/45345",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/referanseArkivdel",
"templatedSpecified": false
}
]
},
{
"saksaar": "2014",
"sakssekvensnummer": "1234",
"saksDato": null,
"administrativEnhet": null,
"saksansvarlig": null,
"journalenhet": null,
"saksstatus": null,
"utlaantDatoSpecified": false,
"utlaantTil": null,
"mappeID": "1234/2014",
"tittel": "testmappe 234",
"offentligTittel": "Regler for offentlig tittel ****",
"beskrivelse": null,
"noekkelord": null,
"dokumentmedium": null,
"oppbevaringssted": null,
"opprettetDato": "2014-04-15T11:26:39.6914105+02:00",
"opprettetDatoSpecified": true,
"opprettetAv": "tor",
"avsluttetDatoSpecified": false,
"avsluttetAv": null,
"kassasjon": null,
"skjerming": null,
"gradering": {
"gradering": "jepp",
"graderingsdato": "2014-04-15T11:26:39.6914105+02:00",
"gradertAv": null,
"nedgraderingsdatoSpecified": false,
"nedgradertAv": null
},
"virksomhetsspesifikkeMetadata": null,
"systemID": "234",
"_links": [
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/sakarkiv/Saksmappe/234",
"rel": "self",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/sakarkiv/Mappe/234/avslutt-mappe",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/avslutt-mappe",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/234/registrering{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/registrering",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/234/ny-registrering",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/ny-registrering",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/234/ny-basisregistrering",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/ny-basisregistrering",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/sakarkiv/Saksmappe/234/ny-journalpost",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/ny-journalpost",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/234/merknad{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/merknad",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/234/ny-merknad",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/ny-merknad",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/sakarkiv/Saksmappe/234/sakspart{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/sakspart",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/sakarkiv/Saksmappe/234/ny-sakspart",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/ny-sakspart",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/sakarkiv/Saksmappe/234/presedens{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/presedens",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/sakarkiv/Saksmappe/234/ny-presedens",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/ny-presedens",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/234/undermappe{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/undermappe",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/234/ny-undermappe",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/ny-undermappe",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/234/kryssreferanse{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/kryssreferanse",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/234/ny-kryssreferanse",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/ny-kryssreferanse",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/234/referanseSekundaerKlassifikasjon{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/referanseSekundaerKlassifikasjon",
"templated": true,
"templatedSpecified": true
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Mappe/234/ny-sekundaerklassifikasjon",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/ny-sekundaerklassifikasjon",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Klasse/23434",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/referanseKlasse",
"templatedSpecified": false
},
{
"href": "http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Arkivdel/45345",
"rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/referanseArkivdel",
"templatedSpecified": false
}
]
}
],
"_links": null
}

Request – Oppdatering av mappe

PUT http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/mappe/6ab2dcb8-7b34-4a8d-a9f6-6cf8189e954d

{
"mappeID": "1234/2014",
"tittel": "testmappe 9a97bf94-ca64-458b-825c-92a40687c843",
"offentligTittel": "Regler for offentlig tittel ****",
"beskrivelse": null,
"noekkelord": null,
"dokumentmedium": null,
"oppbevaringssted": null,
"avsluttetDatoSpecified": false,
"avsluttetAv": null,
"kassasjon": null,
"skjerming": null,
"gradering": {
"graderingskode": {
"kode": "B",
"beskrivelse": null
},
"graderingsdato": "2014-08-26T09:56:43.4579763+02:00",
"gradertAv": null,
"nedgraderingsdatoSpecified": false,
"nedgradertAv": null,
"_links": null
},
"virksomhetsspesifikkeMetadata": "",
"sakspart": null,
"systemID": "9a97bf94-ca64-458b-825c-92a40687c843",
"oppdatertDato": null,
"opprettetDato": "2014-08-26T09:56:43.4579763+02:00",
"opprettetDatoSpecified": true,
"opprettetAv": "tor",
"oppdatertAv": null
}

Respons – Oppdatering av mappe

200
Location: http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/mappe/6ab2dcb8-7b34-4a8d-a9f6-6cf8189e954d

Request – Sletting av mappe

DELETE http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/mappe/6ab2dcb8-7b34-4a8d-a9f6-6cf8189e954d

Respons – Sletting av mappe

204

Responskoder

Følgende http-koder kan returneres:

 • 200 OK
 • 400 Bad Request – Kan bety:
  • En av de påkrevde headerne mangler.
  • xml-en du sendte inn, er ugyldig i henhold til xsd-en.
 • 403 Forbidden – Kan bety:
  • Du ber om en ressurs du ikke har tilgang til.
 • 500 Internal Server Error – Det er en feil på server.