Ny mappe

Request – fra preutfylling av et nytt mappe objekt

GET http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Arkivdel/12345/ny-mappe
Content-Type: application/vnd.noark5-v4+json

Response – fra preutfylling av et nytt mappe objekt

Content-Type: application/vnd.noark5-v4+json

{
  "mappeID": null,
  "tittel": "angi tittel på mappe",
  "offentligTittel": null,
  "beskrivelse": null,
  "noekkelord": null,
  "dokumentmedium": "Elektronisk arkiv",
  "oppbevaringssted": null,
  "avsluttetDatoSpecified": false,
  "avsluttetAv": null,
  "kassasjon": null,
  "skjerming": null,
  "gradering": null,
  "virksomhetsspesifikkeMetadata": null,
  "sakspart": null,
  "merknad": null,
  "mappeposisjoner": null,
  "plan": null,
  "bygg": null,
  "eiendommer": null,
  "systemID": null,
  "oppdatertDato": null,
  "opprettetDatoSpecified": false,
  "opprettetAv": null,
  "oppdatertAv": null,
  "_links": [
    {
      "href": "http://n5test.kxml.no/api/kodelister/Dokumentmedium{?$filter&$orderby&$top&$skip}",
      "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/administrasjon/dokumentmedium",
      "templated": true,
      "templatedSpecified": true,
      "type": null,
      "deprecation": null,
      "name": null,
      "title": null
    },
    {
      "href": "http://n5test.kxml.no/api/kodelister/Mappetype{?$filter&$orderby&$top&$skip}",
      "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/administrasjon/mappetype",
      "templated": true,
      "templatedSpecified": true,
      "type": null,
      "deprecation": null,
      "name": null,
      "title": null
    }
  ]
}

Request – for registrering av ny mappe

POST http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/Arkivdel/12345/ny-mappe

Content-Type: application/vnd.noark5-v4+json

{
  "mappeID": null,
  "tittel": "angi tittel på mappe",
  "offentligTittel": null,
  "beskrivelse": null,
  "noekkelord": null,
  "dokumentmedium": "Elektronisk arkiv",
  "oppbevaringssted": null,
  "avsluttetDatoSpecified": false,
  "avsluttetAv": null,
  "kassasjon": null,
  "skjerming": null,
  "gradering": null,
  "virksomhetsspesifikkeMetadata": null,
  "sakspart": null,
  "merknad": null,
  "mappeposisjoner": null,
  "plan": null,
  "bygg": null,
  "eiendommer": null,
  "systemID": null,
  "oppdatertDato": null,
  "opprettetDatoSpecified": false,
  "opprettetAv": null,
  "oppdatertAv": null}

Response

201
Location: http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/mappe/6ab2dcb8-7b34-4a8d-a9f6-6cf8189e954d

Responskoder

Følgende http-koder kan returneres:

 • 201 Created
 • 400 Bad Request – Kan bety:
  • En av de påkrevde headerne mangler.
  • xml-en du sendte inn, er ugyldig i henhold til xsd-en.
 • 403 Forbidden – Kan bety:
  • Du ber om en ressurs du ikke har tilgang til.
 • 500 Internal Server Error – Det er en feil på API side.