Ny registrering

Request

GEThttp://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/ny-registrering

Response

Accept: application/vnd.noark5-v4+json

{
  "arkivertDatoSpecified": false,
  "arkivertAv": "Pålogget bruker 2",
  "kassasjon": null,
  "skjerming": null,
  "gradering": null,
  "referanseArkivdel": null,
  "systemID": null,
  "oppdatertDato": null,
  "opprettetDatoSpecified": false,
  "opprettetAv": null,
  "oppdatertAv": null,
  "_links": [
    {
      "href": "http://localhost:49708/api/kodelister/Dokumentmedium{?$filter&$orderby&$top&$skip}",
      "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/administrasjon/dokumentmedium",
      "templated": true,
      "templatedSpecified": true,
      "type": null,
      "deprecation": null,
      "name": null,
      "title": null
    },
    {
      "href": "http://localhost:49708/api/kodelister/Arkivstatus{?$filter&$orderby&$top&$skip}",
      "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/administrasjon/arkivstatus",
      "templated": true,
      "templatedSpecified": true,
      "type": null,
      "deprecation": null,
      "name": null,
      "title": null
    }
  ]
}

Request

POST http://n5test.kxml.no/api/arkivstruktur/ny-registrering

Accept: application/vnd.noark5-v4+json

{
  "tittel": "nyregistrering",
  "beskrivelse": null,
  "arkivstatus": {
    "kode": "O",
    "beskrivelse": null
  },
  "dokumentmedium": {
    "kode": "Elektronisk arkiv",
    "beskrivelse": null
  },
  "oppbevaringssted": null,
  "avsluttetDatoSpecified": false,
  "avsluttetAv": null,
  "systemID": null,
  "oppdatertDato": null,
  "opprettetDatoSpecified": false,
  "opprettetAv": null,
  "oppdatertAv": null,
  "_links": [
    {
      "href": "http://localhost:49708/api/kodelister/Dokumentmedium{?$filter&$orderby&$top&$skip}",
      "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/administrasjon/dokumentmedium",
      "templated": true,
      "templatedSpecified": true,
      "type": null,
      "deprecation": null,
      "name": null,
      "title": null
    },
    {
      "href": "http://localhost:49708/api/kodelister/Arkivstatus{?$filter&$orderby&$top&$skip}",
      "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/api/administrasjon/arkivstatus",
      "templated": true,
      "templatedSpecified": true,
      "type": null,
      "deprecation": null,
      "name": null,
      "title": null
    }
  ]
}

Response

201
Location: http://localhost:49708/api/arkivstruktur/Registrering/cf36f549-ccff-4d42-82ed-4bd949f4c4d7

Responskoder

Følgende http-koder kan returneres:

 • 201 Created
 • 400 Bad Request – Kan bety:
  • En av de påkrevde headerne mangler.
  • xml-en du sendte inn, er ugyldig i henhold til xsd-en.
 • 403 Forbidden – Kan bety:
  • Du ber om en ressurs du ikke har tilgang til.
 • 500 Internal Server Error – Det er en feil på vår side.