Referanse arkivdel

http://rel.kommit.no/noark5/v4/referanseArkivdel

forespørsel om arkivdel som er relatert til Mappe eller Klasse

Beskrivelse av objektet Arkivdel

Request

GET http://localhost:49708/api/Arkivdel/2123

Accept: application/vnd.noark5-v4+json

Response

200 Content-Type: application/vnd.noark5-v4+json

{
  "tittel": "test arkivdel",
  "beskrivelse": null,
  "arkivdelstatus": null,
  "dokumentmedium": null,
  "oppbevaringssted": null,
  "opprettetDatoSpecified": false,
  "opprettetAv": null,
  "avsluttetDatoSpecified": false,
  "avsluttetAv": null,
  "arkivperiodeStartDatoSpecified": false,
  "arkivperiodeSluttDatoSpecified": false,
  "referanseForloeper": null,
  "referanseArvtaker": null,
  "kassasjon": null,
  "utfoertKassasjon": null,
  "sletting": null,
  "skjerming": null,
  "gradering": null,
  "systemID": "21233",
  "linker": [
    {
      "uri": "http://localhost:49708/api/Arkivdel/21233",
      "rel": "self"
    },
    {
      "uri": "http://localhost:49708/api/Arkivdel/21233/mappe",
      "rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/mappe"
    },
    {
      "uri": "http://localhost:49708/api/Arkivdel/21233/registrering",
      "rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/registrering"
    },
    {
      "uri": "http://localhost:49708/api/Arkivdel/21233/klassifikasjonssystem",
      "rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/klassifikasjonssystem"
    },
    {
      "uri": "http://localhost:49708/api/Arkiv/45345",
      "rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/referanseArkiv"
    }
  ]
}

Responskoder

Følgende http-koder kan returneres:

 • 200 OK
 • 400 Bad Request – Kan bety:
  • En av de påkrevde headerne mangler.
  • xml-en du sendte inn, er ugyldig i henhold til xsd-en.
 • 403 Forbidden – Kan bety:
  • Du ber om en ressurs du ikke har tilgang til.
 • 500 Internal Server Error – Det er en feil på server.