ReferanseFil

http://rel.kommit.no/noark5/v4/referanseFil

Laster opp fil for et dokumentobjekt.

Request

POST http://localhost:49708/api/Dokumentobjekt/12345/referanseFil

Accept: …..

Response

200 Content-Type: ….


Responskoder

Følgende http-koder kan returneres:

  • 200 OK
  • 400 Bad Request – Kan bety:
    • En av de påkrevde headerne mangler.
    • xml-en du sendte inn, er ugyldig i henhold til xsd-en.
  • 403 Forbidden – Kan bety:
    • Du ber om en ressurs du ikke har tilgang til.
  • 500 Internal Server Error – Det er en feil på server.