Registrering

http://rel.kommit.no/noark5/v4/registrering

forespørsel om registreringer relatert til et arkivenhet objekt (Mappe, Klasse eller Arkivdel)

Beskrivelse av objektet Registrering

Request

GET http://localhost:49708/api/Mappe/12345/registrering

Accept: application/vnd.noark5-v4+json

Response

200
Content-Type: application/vnd.noark5-v4+json

[
{
"opprettetAv": "tor",
"opprettetDatoSpecified": false,
"arkivertDatoSpecified": false,
"arkivertAv": null,
"kassasjon": null,
"skjerming": null,
"gradering": null,
"referanseArkivdel": null,
"systemID": "b93d271f-6ed8-4063-93b7-f6f363d6f646",
"linker": [
{
"href": "http://localhost:49708/api/Registrering/b93d271f-6ed8-4063-93b7-f6f363d6f646",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://localhost:49708/api/Arkivdel/35212",
"rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/referanseArkivdel"
},
{
"href": "http://localhost:49708/api/Registrering/b93d271f-6ed8-4063-93b7-f6f363d6f646/dokumentbeskrivelse",
"rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/dokumentbeskrivelse"
},
{
"href": "http://localhost:49708/api/Registrering/b93d271f-6ed8-4063-93b7-f6f363d6f646/dokumentobjekt",
"rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/dokumentobjekt"
}
]
}
]

Responskoder

Følgende http-koder kan returneres:

  • 200 OK
  • 400 Bad Request – Kan bety:
    • En av de påkrevde headerne mangler.
    • xml-en du sendte inn, er ugyldig i henhold til xsd-en.
  • 403 Forbidden – Kan bety:
    • Du ber om en ressurs du ikke har tilgang til.
  • 500 Internal Server Error – Det er en feil på vår side.