Undermappe

Valgfritt

http://rel.kommit.no/noark5/v4/undermappe

forespørsel om undermapper

Beskrivelse av objektet Mappe

Request

GET http://localhost:49708/api/Mappe/12345/undermappe

Accept: application/vnd.noark5-v4+json

Response

200 Content-Type: application/vnd.noark5-v4+json

[
  {
    "mappeID": null,
    "tittel": "testmappe",
    "offentligTittel": null,
    "beskrivelse": null,
    "noekkelord": null,
    "dokumentmedium": null,
    "oppbevaringssted": null,
    "opprettetDatoSpecified": false,
    "opprettetAv": null,
    "avsluttetDatoSpecified": false,
    "avsluttetAv": null,
    "kassasjon": null,
    "skjerming": null,
    "gradering": null,
    "virksomhetsspesifikkeMetadata": null,
    "systemID": "12345",
    "linker": [
      {
        "uri": "http://localhost:49708/api/Mappe/12345",
        "rel": "self"
      },
      {
        "uri": "http://localhost:49708/api/Arkivdel/35212",
        "rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/referanseArkivdel"
      },
      {
        "uri": "http://localhost:49708/api/Mappe/12345/registrering",
        "rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/registrering"
      },
      {
        "uri": "http://localhost:49708/api/Mappe/12345/undermappe",
        "rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/undermappe"
      }
    ]
  },
  {
    "mappeID": null,
    "tittel": "testmappe 2",
    "offentligTittel": null,
    "beskrivelse": null,
    "noekkelord": null,
    "dokumentmedium": null,
    "oppbevaringssted": null,
    "opprettetDato": "2014-04-09T13:36:56.032084+02:00",
    "opprettetDatoSpecified": true,
    "opprettetAv": null,
    "avsluttetDatoSpecified": false,
    "avsluttetAv": null,
    "kassasjon": null,
    "skjerming": null,
    "gradering": null,
    "virksomhetsspesifikkeMetadata": null,
    "systemID": "234",
    "linker": [
      {
        "uri": "http://localhost:49708/api/Mappe/234",
        "rel": "self"
      },
      {
        "uri": "http://localhost:49708/api/Arkivdel/21233",
        "rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/referanseArkivdel"
      },
      {
        "uri": "http://localhost:49708/api/Mappe/234/registrering",
        "rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/registrering"
      },
      {
        "uri": "http://localhost:49708/api/Mappe/234/undermappe",
        "rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/undermappe"
      },
      {
        "uri": "http://localhost:49708/api/Mappe/234/merknad",
        "rel": "http://rel.kommit.no/noark5/v4/merknad"
      }
    ]
  }
]

Responskoder

Følgende http-koder kan returneres:

 • 200 OK
 • 400 Bad Request – Kan bety:
  • En av de påkrevde headerne mangler.
  • xml-en du sendte inn, er ugyldig i henhold til xsd-en.
 • 403 Forbidden – Kan bety:
  • Du ber om en ressurs du ikke har tilgang til.
 • 500 Internal Server Error – Det er en feil på server.