OffentligJournal

Hensikten med rapporten Offentlig journal er å gi informasjon om organets journalførte
dokumenter til allmennheten. Journalen utformes i hovedsak som rapporten Journal, men skal
avskjerme opplysninger som er unntatt offentlighet.

Kravene til rapporten er utformet i henhold til offentleglovas bestemmelser og
arkivforskriften § 2-7.

Søk etter journaldato(intervall), journalenhet, administrativEnhet og returnerer Journalposter
Sortering etter løpenummer,  journalenhet, journaldato, administrativEnhet for saksbehandler